SỨ MỆNH

Chúng tôi sản xuất và kinh doanh máy phát điện, cung cấp nguồn năng lượng dự phòng cho khách hàng.

Cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chất lượng, giá cả hợp lý, thân thiện môi trường, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, góp phần vào sự phát triển của đất nước.