SỨ MỆNH

Cung cấp những sản phẩm và dịch vụ có giá trị đích thực, đảm bảo chất lượng quốc tế, giá cả hợp lý, mẫu mã đa dạng, thân thiện môi trường, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, góp phần vào sự phát triển của đất nước.